Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Povraćaj PDV-a

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

 

Kupci prvog stana u novogradnji mogu dobiti povraćaj PDV-a (delimično ili u potpunosti). 

Ovde su praktične informacije kako da ostvarite taj povraćaj.

 Kupci mogu  ostvariti povraćaj PDV-a za površinu od 40m² + 15m² za svakog dodatnog člana porodice.

Potrebna dokumentacija

Da bi ste ostvarili pravo na refundaciju PDV-a, morate prvo da popunite obrazac RFN. Zajedno sa ovim obrascem treba da pribavite sledeće dokumente:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o državljanstvu
  • dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu)
  • overeni kupoprodajni ugovor
  • račun ili drugi dokumenat koji služi kao račun o kupoprodaji stana na kojem je jasno iskazan iznos PDV-a
  • dokaz da je cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena
  • overena izjava kupca da kupuje prvi stan: obrazac IKPS PDV. Obrazac možete dobiti direktno na šalteru u poreskoj upravi ili ga snimiti sa njihove web stranice.

  Dokumentacija potrebna za dodatne članove porodice

Ukoliko tražite refundiranje PDV-a za ostale članove vaše porodice, za svakog člana morate predati:

  • dokaz o srodstvu
  • dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu). Napomenimo da prebivalište treba da je isto kao kod kupca.

Predaja dokumenata

Prikupljenu dokumentaciju treba da predate u poresku upravu gde se nalazi sedište kompanije od koje kupujete nekretninu.

Vreme trajanja procedure

Poreska uprava će pregledati zahtev i doneti rešenje u roku od 30 dana. 15 dana posle donošenja rešenja izvršiće isplatu povraćaja PDV-a. Iznos će biti isplaćen čekom ili transferom na kupčev bankovni račun.