Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Uknjižba

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

 

Prvi korak ka uknjižbi je da Vaš original Ugovora o kupoprodaji ( + 1 kopija), odnesete u Poresku upravu u opštini gde je registrovana firma Investitora,  da vam tamo stave pečat o plaćenom porezu.

Dokumenta potrebna za dobijanje pečata su :

-         Potvrda od Prodavca (Investitora) o isplati stana

-         Faktura sa iskazanim porezom

-         Kopije svih Ugovora koji su navedeni u Vašem  kupoprodajnom ugovoru           ( osnov kako je Prodavac ili Investitor stekao predmetnu nepokretnost)

-         popunjen obrazac PPI-4 na prodavca (ukoliko je to Investitor onda i pečat firme na obrascu)

-         Kopija potvrde o registraciji preduzeća – za Investitora

-         Izvod o tome da je Investitor evidentiran za porez

-         Odobrenje za izgradnju

-         Potvrda o prijemu dokumentacije

-         Ukoliko je stan uknjižen, rešenje o uknjižbi

 Nakon dobijanja poreske klauzule, predaje se zahtev za uknjižbu u II opštinskom sudu u Beogradu.